Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo taisyklės, kartu su dokumentais, nurodytais šiose taisyklėse, yra skirtos suteikti informaciją apie MB Pilnas namas („pardavėjas“) bei išdėstyti asmenims, įsigyjantiems prekes („prekės“) internetinėje parduotuvėje („pirkėjas"), prekių, parduodamų šioje internetinėje parduotuvėje, pardavimo sąlygas („taisyklės“).

1.2. Šios taisyklės yra taikomos sudarant bet kokias sutartis tarp pardavėjo ir pirkėjo dėl prekių pardavimo („sutartis“). Prieš vykdant bet kokių prekių užsakymą internetinėje parduotuvėje, prašome atidžiai perskaityti šias taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai supratote. Prašome atkreipti dėmesį, kad prieš užbaigdamas užsakymą pirkėjas privalo sutikti su šiomis taisyklėmis bei privatumo politika, o atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas ir prekės užsakymas yra negalimas.

1.3. Taip pat informuojame, kad šios taisyklės gali būti keičiamos 6 dalyje nustatyta tvarka. Kiekvieną kartą užsakant prekes, rekomenduojame peržiūrėti taisykles tam, kad pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas. Paskutinį kartą šios taisyklės buvo atnaujintos 2022 m. Lapkričio 27 d.

1.4. Šios taisyklės ir bet kokios sutartys tarp pardavėjo ir pirkėjo yra sudaromos tik nacionaline kalba.

Informacija apie pardavėją

2.1. Šios taisyklės yra taikomos įsigyjant prekes adresu www.pilnasnamas.lt. Pardavėjas yra MB Pilnas namas, Lietuvos bendrovė, tinkamai įregistruota ir veikianti Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 306152740. Duomenys apie pardavėją kaupiami ir saugomi – juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas valstybės įmonė registrų centras. Kontaktas el. paštu info@pilnasnamas.lt

prekės

3.1. Pardavėjas negali garantuoti, kad pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų (kalbant apie atspalvius).

3.2. Prekių įpakavimas gali skirtis nuo to, kuris pateikiamas atvaizduose, esančiuose internetinėje parduotuvėje.

3.3. Nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip, visos prekės, pateikiamos internetinėje parduotuvėje, yra prieinamos. Tuo atveju, jeigu užsakytos prekės nebelieka, pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba sms žinute) ir tokios prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas.

3.4. Pardavėjas turi teisę tam tikroms prekėms nustatyti minimalų ir/arba maksimalų prekės užsakymo kiekį vieno užsakymo metu.

3.5. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir Prekių užsakyme nurodomos eurais ir apima mokesčius, įskaitant PVM ir kitus mokesčius (jeigu jie taikomi). Pardavėjas parduoda Prekes su pristatymu Lietuvos Respublikos teritorijoje, informuojant apie pristatymo kainą.

3.6. Prekėms gali būti taikomos nuolaidos, kurios yra nesumuojamos, išskyrus atvejus, kai konkrečios nuolaidos ar akcijos taisyklės numato kitaip ir tai aiškiai nustatyta bei skelbiama internetinėje parduotuvėje ir (ar) bet kuriame kitame Taisyklių dokumente.

3.7. Pardavėjas turi teisę pakeisti internetineje parduotuvėje nurodytas Prekių kainas bet kuriuo metu. 

Asmens duomenų tvarkymas

4.1. Pardavėjas pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis privatumo politika. Atsižvelgiant į tai, kad privatumo politikoje nurodomos svarbios taisyklių nuostatos, rekomenduojama, kad pirkėjas atidžiai jas perskaitytų ir būtų įsitikinęs, kad visos privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos.

Pirkimo pardavimo sutarties sudarymas

5.1. Šioje internetinėje parduotuvėje prekes įsigyti gali pirkėjai:
a) fiziniai asmenys, kuriems yra nuo 16 (šešiolikos) metų;
b) juridiniai asmenys.

5.2. Asmuo, patvirtindamas šias taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes šioje internetinėje parduotuvėje.

5.3. Pardavėjo nustatyta prekių užsakymo tvarka suteikia pirkėjui galimybę patikrinti ir ištaisyti klaidas, prieš teikiant galutinį užsakymą. Rekomenduojama, kad pirkėjas atidžiai perskaitytų ir patikrintų teikiamą užsakymą, kiekviename užsakymo teikimo etape.

5.4. Sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai pirkėjas, internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pirkėjo vardą, pavardę (lotyniškomis raidėmis) ir pristatymo adresą, tikslų pašto kodą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „užsakyti" ir apmoka užsakymą arba pasirenka kitą apmokėjimo būdą. Užsakymo neapmokėjus sutartis laikoma nesudaryta. Pardavėjas turi teisę susisiekti su pirkėju užsakyme nurodytu telefono numeriu arba elektroniniu paštu sudarytos sutarties pagrindu arba sprendžiant iškilusius neaiškumus dėl sutarties vykdymo.

5.5. Pirkėjui pateikus ir apmokėjus užsakymą arba pasirinkus mokėjimo būdą - jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.

5.6. Paruošus užsakymą, pardavėjas išsiunčia pirkėjui elektroninį laišką ir/ar trumpąją sms žinutę, informuojančią, kad prekės išsiųstos pirkėjui arba parengtos atsiėmimui paštomate (priklausomai nuo to, kuris prekių pristatymo būdas buvo pasirinktas).

5.7. Kiekviena tarp pirkėjo ir pardavėjo sudaryta sutartis (užsakymas) yra registruojama ir saugoma internetinės parduotuvės duomenų bazėje ne mažiau kaip 180dienų.

5.8. Tuo atveju, jeigu pardavėjas neturi galimybės parduoti prekę, pavyzdžiui, dėl to, kad prekės nėra sandėlyje, dėl to, kad prekė nebėra parduodama arba dėl klaidos, susijusios su internetinėje parduotuvėje pateikiama kaina, pardavėjas informuos pirkėją elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba sms žinute) ir užsakymas nebus vykdomas. Tuo atveju, jeigu pirkėjas jau bus sumokėjęs už prekę, pardavėjas grąžins sumokėtas sumas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

Teisė keisti taisykles

6.1. Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl:
a) apmokėjimo sąlygų keitimo;
b) taikytinų teisės aktų pakeitimų.

6.2. Kiekvieną kartą užsisakant prekes, sutarties tarp pardavėjo ir pirkėjo sudarymo tikslais, galios tuo metu galiojanti taisyklių redakcija.

6.3. Kiekvieną kartą pasikeitus taisyklėms, remiantis šiuo taisyklių 6 punktu, pardavėjas informuos pirkėją ir praneš apie tai, nurodydamas, kad taisyklės buvo pakeistos ir jų pakeitimo data bus pateikiama šių taisyklių 1.4 punkte.


Prekių grąžinimas, sutarties atsisakymas

7.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodęs priežasties, grąžinti gautas (atsiimtas) prekes - per šių taisyklių 7.3 punkte nurodytą laikotarpį. Ši nuostata reiškia, kad pirkėjas, minėtu laikotarpiu, persigalvojęs ar dėl kitų priežasčių nusprendęs atsisakyti prekės, turi teisę pranešti pardavėjui žodžiu arba raštu apie savo prašymą grąžinti prekes pardavėjui ir susigrąžinti sumokėtus pinigus.

7.2. Minėta prekių grąžinimo teisė netaikoma sutartims dėl:
a) pagal specialius pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos pirkėjo asmeninėms reikmėms;
b) greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
c) supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
d) prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

7.3. Pirkėjo teisė grąžinti prekes taikoma tik fiziniams asmenims ir atsiranda nuo sutarties sudarymo dienos. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės perdavimo jam, grąžinti prekę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus arba reikalauti prekės pakeitimo. Atskirais pardavėjo nurodytais atvejais kokybiškos prekės gali būti grąžinamos ir per ilgesnį terminą.

7.4. Pirkėjas, pageidaudamas grąžinti prekes ir atšaukti sutartį, turi kreiptis į pardavėją žodžiu arba atsiųsti pardavėjui užpildytą laisvos formos prašymą, kuriame būtų išdėstytas sprendimas atsisakyti sutarties. Gavęs pirkėjo pranešimą, pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

7.5. Prekės grąžinamos nemokamai, MB Pilnas namas suteikia siuntos lipduką paštomatui.

7.6. Pirkėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo pardavėjui apie savo sprendimą grąžinti prekes (ar atsisakyti sutarties) pateikimo dienos grąžina arba perduoda prekes pardavėjui arba pardavėjo prekes priimti įgaliotam asmeniui. Terminas laikomas įvykdytas, jeigu pirkėjas prekes išsiuntė prieš pasibaigiant 14 (keturiolikos) dienų laikotarpiui.

7.7. Teise grąžinti prekes pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui nustatytas terminas ir jei prekę bus įmanoma grąžinti į pirminę būklę ir parduoti už pilną ar nukainotą kainą.

7.8. Pirkėjui, grąžinusiam prekes, grąžinami visi už prekę sumokėti pinigai įskaitant pristatymo išlaidas. Gavęs prekes ir įvertinęs jų kokybę pardavėjas grąžina pinigus už prekes ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų.

7.9. Grąžinama prekė turi būti nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, apsauginės plėvelės ir kt. ), taip pat ji turi būti nenaudota. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais bei tais pačiais priedais, su kuriais ir buvo parduotos. Grąžinama prekė turi būti tvarkingoje originalioje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su preke) tos pačios sudėties, kokios buvo pirkėjo įsigyta. Kartu turi būti grąžinamos ir už prekę gautos dovanos.

7.10. Grąžinant būtina pateikti pvm sąskaitą faktūrą (jos numerį) ir užsakymo numerį.

7.11. Įprasta tvarka, pardavėjas perveda grąžinamas sumas į pirkėjo nurodytą banko sąskaitą bet kuriame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke.

7.12. Pardavėjas turi teisę negrąžinti pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos pardavėjui.

7.13. Pirkėjas visais atvejais turės teises, kylančias iš nekokybiškos prekės pardavimo, kurias numato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Pristatymas

8.1. Prekių pristatymo išlaidos ir (ar) kitų Trečiųjų asmenų paslaugų išlaidos (jeigu taikoma) į Prekės(-ių) kainą nėra įtrauktos, nebent internetinėje parduotuvėje būtų aiškiai nurodyta ir skelbiama, jog esant tam tikroms sąlygoms, Prekių pristatymas yra nemokamas. Taikytinos Prekių pristatymo išlaidos nurodomos ir pateikiamos Pirkėjui Prekių užsakymo metu.

8.2. Pirkėjas užsakymo metu pasirinkdamas prekių pristatymo į namus paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

8.3. Prekių iškrovimo ir užnešimo paslaugos užsakomos atskirai iki apmokėjimo už prekes. Prekės iškrovimo ir užnešimo paslaugas apmoka pirkėjas.

Apmokėjimas

10.1. Už prekes pirkėjas gali atsiskaityti www.pilnasnamas.lt nurodytais atsiskaitymo būdais.

Pirkėjo pareigos

11.1. Pirkėjas įsipareigoja pirkimo formoje pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus pirkimo formoje nurodytiems duomenims pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

11.2. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis internetine parduotuve, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius pirkėjo nuostolius.

11.3. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas šių taisyklių nustatyta tvarka.

11.4. Nepaisant pareigų, numatytų kituose taisyklių punktuose, pirkėjas įsipareigoja, prieš pradėdamas naudoti prekę (įskaitant jos surinkimą, montavimą ar pan. ), apžiūrėti ją ir įsitikinti, kad gauta prekė yra ta, kurią pirkėjas užsakė.

11.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Pardavėjo pareigos

12.1. Pardavėjas įsipareigoja:
a) dėti pastangas sudarant sąlygas pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis;
b) gerbti pirkėjo privatumą, pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių taisyklių, privatumo politikos ir lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12.2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų šiose taisyklėse prisiimtų reikalavimų.

Prekės kokybė

13.1. Pardavėjas garantuoja prekių kokybę (įstatyminė kokybės garantija). Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos dokumentuose pateikiamuose kartu su preke. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos. Prieš naudodamasis preke pirkėjas turi atidžiai perskaitykite prekės eksploatavimo instrukciją, jei tokia yra.

13.2. Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis šiose taisyklėse įtvirtinta tvarka ir atsižvelgiant į taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

13.3. Pirkėjas, norintis pateikti skundą dėl nekokybiškos ar nepilnos komplektacijos prekės, tai padaryti gali elektroniniu paštu info@pilnasnamas.lt

13.4. Išnagrinėjus pretenziją, atsakymas pateikiamas per 14 (keturiolika) dienų.

Atsakomybė

14.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis internetine parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, už pirkimo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pirkimo formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

14.2. Internetinės parduotuvės pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (arba) perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie internetinės parduotuvės per pirkėjo prisijungimo duomenis, pardavėjas tokį asmenį laiko pirkėju ir pirkėjas atsako už visus tokio trečiojo asmens veiksmus, atliktus internetinėje parduotuvėje.

14.3. Pardavėjas, tiek kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog pirkėjas, neatsižvelgdamas į pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis taisyklėmis, privatumo politika ir kitais šiose taisyklėse nurodomais dokumentais, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

14.4. Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies nuostatas, pirkėjas ir pardavėjas susitaria, kad pirkėjo veiksmų internetinėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t.y. Turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodymo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti pardavėją apie prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais pirkėjo, ir pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

14.5. Už sutarties, sudarytos naudojantis internetine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

14.6. Tuo atveju, jeigu pardavėjas pažeidžia šių taisyklių nuostatas, jis yra atsakingas už pirkėjo patirtą žalą ar nuostolius, kurie kyla kaip numatytina šių taisyklių pažeidimo pasekmė. Žala arba nuostoliai laikomi numatytinais, jeigu jie yra akivaizdi pardavėjo pažeidimo pasekmė arba, jeigu tokią žalą ar nuostolius pardavėjas ir pirkėjas suvokė, sudarydami sutartį.

14.7. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.

Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai

15.1. Pardavėjas nebus atsakingas už sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal sutartį neįvykdymo arba pavėluoto įvykdymo, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl pardavėjo nekontroliuojamų įvykių.

15.2. Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis reiškia bet kokį veiksmą ar įvykį, kurio pardavėjas pagrįstai negali kontroliuoti.

15.3. Tuo atveju, jeigu įvyksta pardavėjo nekontroliuojamas įvykis, kuris daro įtaką tinkamam pardavėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymui:
a) pardavėjas nedelsdamas informuos pirkėją; ir
b) pardavėjo įsipareigojimų, kylančių iš sutarties, vykdymas bus sustabdytas ir įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas pardavėjo nekontroliuojamų įvykių trukmei. Jeigu pardavėjo nekontroliuojami įvykiai daro įtaką prekių pristatymui pirkėjui, pardavėjas suderins naują pristatymo datą po pardavėjo nekontroliuojamų įvykių pabaigos.

Informacijos siuntimas

16.1. Taisyklėse vartojama sąvoka „raštu" apima ir elektroninius laiškus.

16.2. Pirkėjas, siekdamas susisiekti su pardavėju raštu arba tuo atveju, jei taisyklėse numatyta pirkėjo pareiga susisiekti su pardavėju raštu, siunčia pardavėjui elektroninį laišką adresu info@pilnasnamas.lt

16.3. Pardavėjas visus pranešimus pirkėjui siunčia pirkėjo pirkimo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

Kitos nuostatos

17.1. Prašymus ar skundus dėl pardavėjo internetinėje parduotuvėje įsigytos prekės pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.
17.2. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt